ข่าว : ​รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประกันตนป่วยในตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี

03 สิงหาคม 2565

รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประกันตนป่วยในตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วยในพื้นที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี นายวิชัย จันทร์บุญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย จำนวน 2 ราย เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ประกันตนเพื่อนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เพื่อให้การดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การช่วยเหลือติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนก่อนและหลังการรักษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ประกันตน และให้ความเชื่อมั่นในระบบบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกันตนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในวันนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉัน พร้อมด้วยนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วยในตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ราย รายแรกชื่อ นางสาวมัณทนี มีผล ผู้ประกันตนมาตรา 39 เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ ครอบครัวมีความยากลำบาก โดยแม่และน้าของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งเช่นเดียวกัน ส่วนบุตรเจ็บป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย และไตผิดปกติ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีได้ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมแนะนำ สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ รวมถึงเงินออมในกรณีชราภาพ ส่วนรายที่สองชื่อ นายดี ชูพันธ์ ผู้ประกันตนมาตรา 38 อดีตเคยเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันไม่สามารถทำงานได้ ลาออกจากงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากเจ็บป่วยจากภาวะ stroke ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก นอนติดเตียง ขณะนี้ได้รับความช่วยเหลือ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพต่อไปแล้ว
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจมายังทั้ง 2 ครอบครัว ดิฉันต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ชุมพล ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดูแลอำนวยความสะดวกในด้านการจัดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบาย ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนดุจคนในครอบครัว และนโยบาย ของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

---------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม